Tizon

Určitě jde i vám o to, abyste měli co nejkvalitnější život. A co vám může v tomto ohledu jednoznačně prospět? Třeba i využití právě našeho webu.

Potřebujete zakoupit požární systém? Máme pro vás nabídku!

Pokud jste vlastníkem nějaké velké firmy nebo budovy kterou navštěvuje více jak 50 osob nebo zkrátka sháníte jakýkoli požární systém třeba i do svého domova, máme pro vás nabídku!

O požárních systémech, k čemu slouží a jak se využívají?
EPS https://www.technologie-budov.cz/protipozarni-systemy/eps/ neboli elektrická požární signalizace zajišťuje včasnou a rychlou identifikaci a lokalizaci vzniku ohniska požáru. Nasazením systému EPS je možné zabránit vzniku velkých materiálových ztrát a v horším případě ztrátu lidských životů.
EPS- představuje soubor,,hlásičů“ požárů. Má přenosové a doplňkové zařízení které vytvářejí systém, kterým je opticky nebo akusticky signalizováno ohnisko nebo již vzniklý požár.

hasiči

K čemu slouží?
Slouží k časné detekci a lokalizaci vzniklého ložiska požáru a k předání této informace osobám které profesionálně zasáhnou.

U jakých budov je vyžadováno zařízení EPS?
Zařízení sociálních služeb, které poskytuje služby sociální péče formou pobytových služeb podle zákona o sociálních službách.
V části stavby musí být tato stavba vybavena elektrickou požární signalizací, pokud je v této stavbě nad 50 osob.

Funkce EPS-
vyhodnocují teplotní parametry prostředí, nebo optické. Systémy EPS mohou být instalovány samostatně nebo jako součást vyšších systémů které řídí tyto budovy.

Z čeho se skládá?
Z hlásičů požáru, ústředny EPS a doplňujících zařízení.

sirka a oheň

!!Důležité!!
O instalaci EPS rozhoduje projektová dokumentace – Požárně bezpečnostní řešení stavby!!
Pokud už je EPS do budovy navrženo, může ovlivňovat další systémy požární bezpečnosti staveb a jiné technologické zařízení například – zařízení pro odvod kouře a tepla, Sprinklerové systémy, odblokování klíčového trezoru, otevírání únikových dveří, zavírání požárních uzávěrů aj.

Co nabízíme my?
Řadu konvenčních i adresovatelných požárních systémů. Stačí navštívit naše internetové stránky a tam se všechny potřebné informace dozvíte!