Tizon

Určitě jde i vám o to, abyste měli co nejkvalitnější život. A co vám může v tomto ohledu jednoznačně prospět? Třeba i využití právě našeho webu.

Auto-dobrý sluha, ale zlý pán


Auto je výdobytek posledních staletí. Jeho výhody jsou nesporné, a proto jej využívá téměř veÅ¡kerá populace na svÄ›tÄ›. Jedná se o velmi komfortní způsob dopravy na dlouhé i krátké vzdálenosti. UrÄitým motem a vizí pro dvacáté století, které se neslo ve znamení majetkového rozmachu a rozkvÄ›tu, bylo „Auto vÅ¡em, kdo ho potÅ™ebují!“ Znamenalo to vÅ¡echny Å™editele továren, vedoucí mistry, ale i malé Å¡vadlenky a drobné dÄ›lníky. ProstÄ› auto zde mÄ›lo být pro vÅ¡echny, kteří pravidelnÄ› do práce docházeli Äi dojíždÄ›li hromadnou mÄ›stskou dopravou a cesta jim tak zabrala tÅ™eba i dlouhé hodiny.

auto porsche

Auto má nespornÄ› velkou zásluhu na tom, jak si dnes můžeme žít a co vÅ¡echno si můžeme dovolit. Není ale od vÄ›ci podívat se také na nevýhody, které s sebou tento dopravní prostÅ™edek pÅ™inesl. Jedná se zejména o zpohodlnÄ›lost obyvatelstva, které již tak nemá nadbytek pohybu a auto je jedním z faktorů, který náš životní styl jeÅ¡tÄ› více negativnÄ› ovlivňuje. Vedle toho se u dnes velmi zdůrazňuje dopad motorových dopravních prostÅ™edků na životní prostÅ™edí. A ten je jistÄ› nezanedbatelný. Je pravda, že například letadlo je v tomto smyslu jeÅ¡tÄ› horším Äinitelem, ale auta, v takovém množství, ve kterém jsou dnes na zemÄ›kouli, mají nezanedbatelný vliv také.

auto veterán

Co je další nevýhodou je to, že pokud dnes vyhlédnete z okna, pravdÄ›podobnÄ› uvidíte zástupy aut postavené na okrajích chodníků, na parkoviÅ¡tích a vÅ¡ude jinde. Aut je jednoduÅ¡e příliÅ¡ mnoho, jistÄ› si na to vzpomenete, až zase budete stát ráno v kolonách a nebudete tak stíhat zaÄátek pracovní doby. Nejde ale ani tak o to, abychom se teÄ hned vÅ¡ichni rozhodli pÅ™estat auta používat, ale spíš o to, nauÄit se je používat rozumnÄ›. Tam kde to jde dojít pěšky nebo tÅ™eba nabídnout odvoz svému kolegovy v práci a snížit tak poÄet použitých aut. Není to nic složitého, ale tato akce vyžaduje urÄité sebezapÅ™ení, což je sice nároÄné, ale jistÄ› z toho budete mít ve výsledku radost.