Tizon

Určitě jde i vám o to, abyste měli co nejkvalitnější život. A co vám může v tomto ohledu jednoznačně prospět? Třeba i využití právě našeho webu.

Rubrika: Auto

Chcete si koupit nové auto?


Jsou lidé, kteří se rozhodli koupit si úplnÄ› nové auto a to proto, že věří tomu, že u úplnÄ› nového auta nedojde hned k tomu, že by se nÄ›co pokazilo. Nikdy ale nevíte, co se může stát. Pokud si ale ÄlovÄ›k kupuje úplnÄ› nové auto, kolikrát má na nÄ›j nÄ›jakou dobu záruku, takže v případÄ›, že se cokoliv stane, nebude problém daný problém vyÅ™eÅ¡it a to takovým způsobem, že ÄlovÄ›k za opravu nebude platit vůbec nic.

Äerné auto

ÄŒlovÄ›k by radÄ›ji mÄ›l poÄítat s tím, že i u úplnÄ› nového auta mohou vzniknout nemalé problémy. Pokud s nÄ›Äím takovým ÄlovÄ›k nepoÄítá, může se kolikrát divit, takže je opravdu lepší, když dopÅ™edu poÄítáte s tím, že se může cokoliv pokazit.

U nových aut pÅ™edpokládá snad úplnÄ› každý, že vÅ¡e bude nÄ›jakou dobu bez problémů, ale jeden skuteÄnÄ› nikdy neví.

Dnes je jen velmi málo lidí, kteří nejezdí autem. Lidé pÅ™iÅ¡li na to, že jezdit autem je možná to nejlepší, co existuje a to proto, že se ÄlovÄ›k dostane kdykoliv tam, kam potÅ™ebuje, nemusí se vedle nikoho maÄkat na sedadle a poslouchat nevhodné Å™eÄi lidí, kteří nemají soudnost.

modré auto

Jezdit autem má urÄitÄ› mnoho výhod, ale pokud ÄlovÄ›k zvažuje zakoupení zcela nového auta, musí poÄítat s tím, že si pÅ™iplatí. Zcela nová auta mohou vyjít klidnÄ› na nÄ›kolik milionů korun. Najde se ale mnoho lidí, kteří do toho jdou, jelikož jim to za to stojí.

UrÄitÄ› se ale najdou i lidé, kteří by za auto nikdy tolik penÄ›z nedali, takže si vystaÄí s nÄ›Äím, co je ojeté, ale je stále ve velice dobrém stavu.

VÅ¡echno je to o tom, jak se ÄlovÄ›k rozhodne. UrÄitÄ› není Å¡patnÄ›, pokud si ÄlovÄ›k zvolí ojeté auto. NÄ›kdy nÄ›co takového skuteÄnÄ› není na Å¡kodu.

Je dobré promyslet si, jaké auto by pro vás bylo vhodné a případnÄ› se podívat, kde se dá koupit a za kolik. Pro mnohé je také rozhodující, jak rychle bude ÄlovÄ›k dané auto mít, pokud si jej objedná.

Nákup auta je vždy dobré promyslet.

Když čekáte, až se vám ozvou ohledně prodeje auta

Je mnoho lidí, kteří si vyhlédli nějaký vůz a čekají, až se jim někdo ozve s tím, že si mohou dané auto přijet zakoupit a rovnou odvézt. Takové situace se stávají tehdy, pokud si člověk řekne, že by si nějaké to auto zakoupil, ale není u něj například udělaná technická nebo je zde něco, co se bude opravovat ještě předtím, než bude auto prodáno novému majiteli.

Kolikrát člověku nezbývá nic jiného, než čekat, než někdo zavolá, že je již vše nachystáno. Někdy se ale může stát, že budete čekat delší dobu, než jste si mysleli a to proto, že vám zapomenou zavolat. Právě z toho důvodu je dobré, pokud člověk alespoň co den nebo dva volá a ptá se, jak na tom dané auto je, protože jedině tak nedojde k tomu, že by na vás zapomněli a auto pak mělo jiného majitele, než jste vy.

žena v autě

Jsou společnosti, které myslí na to, že o dané auto máte zájem a mají daného člověka poznačeného, ale jsou i společnosti, které si to nepoznačí a poté to dopadne tak, že auto bude mít opravdu jiného majitele, než jste vy. Někdy je opravdu lepší, pokud je člověk tak trochu otravný, volá a ptá se. Je možné, že pokud vám to pokaždé zvedne ta stejná osoba, budete se tomu společně smát, ale někdy je to opravdu to nejlepší, co můžete udělat, pokud o dané auto máte opravdu zájem.

moderní auto

Může se klidně stát to, že za dobu, co na dané auto budete čekat, najdete auto mnohem lepší a za lepší cenu, takže se na konec rozhodnete pro něco jiného. I to je rozhodně možné. V takovém případě, pokud se vám někdo ozve s tím, že už je pro vás auto nachystáno, ale vy už dávno budete mít auto jiné, nebojte se říct, že jste se rozhodli pro něco jiného, protože jste našli něco, co pro vás bylo výhodnější. Nikdo na vás určitě naštvaný nebude, protože zejména u vozu je potřeba si něco takového dostatečně promyslet.

I vy byste měli mít auto, na které se nebudete bát spolehnout.

[Top]

Auto-dobrý sluha, ale zlý pán


Auto je výdobytek posledních staletí. Jeho výhody jsou nesporné, a proto jej využívá téměř veÅ¡kerá populace na svÄ›tÄ›. Jedná se o velmi komfortní způsob dopravy na dlouhé i krátké vzdálenosti. UrÄitým motem a vizí pro dvacáté století, které se neslo ve znamení majetkového rozmachu a rozkvÄ›tu, bylo „Auto vÅ¡em, kdo ho potÅ™ebují!“ Znamenalo to vÅ¡echny Å™editele továren, vedoucí mistry, ale i malé Å¡vadlenky a drobné dÄ›lníky. ProstÄ› auto zde mÄ›lo být pro vÅ¡echny, kteří pravidelnÄ› do práce docházeli Äi dojíždÄ›li hromadnou mÄ›stskou dopravou a cesta jim tak zabrala tÅ™eba i dlouhé hodiny.

auto porsche

Auto má nespornÄ› velkou zásluhu na tom, jak si dnes můžeme žít a co vÅ¡echno si můžeme dovolit. Není ale od vÄ›ci podívat se také na nevýhody, které s sebou tento dopravní prostÅ™edek pÅ™inesl. Jedná se zejména o zpohodlnÄ›lost obyvatelstva, které již tak nemá nadbytek pohybu a auto je jedním z faktorů, který náš životní styl jeÅ¡tÄ› více negativnÄ› ovlivňuje. Vedle toho se u dnes velmi zdůrazňuje dopad motorových dopravních prostÅ™edků na životní prostÅ™edí. A ten je jistÄ› nezanedbatelný. Je pravda, že například letadlo je v tomto smyslu jeÅ¡tÄ› horším Äinitelem, ale auta, v takovém množství, ve kterém jsou dnes na zemÄ›kouli, mají nezanedbatelný vliv také.

auto veterán

Co je další nevýhodou je to, že pokud dnes vyhlédnete z okna, pravdÄ›podobnÄ› uvidíte zástupy aut postavené na okrajích chodníků, na parkoviÅ¡tích a vÅ¡ude jinde. Aut je jednoduÅ¡e příliÅ¡ mnoho, jistÄ› si na to vzpomenete, až zase budete stát ráno v kolonách a nebudete tak stíhat zaÄátek pracovní doby. Nejde ale ani tak o to, abychom se teÄ hned vÅ¡ichni rozhodli pÅ™estat auta používat, ale spíš o to, nauÄit se je používat rozumnÄ›. Tam kde to jde dojít pěšky nebo tÅ™eba nabídnout odvoz svému kolegovy v práci a snížit tak poÄet použitých aut. Není to nic složitého, ale tato akce vyžaduje urÄité sebezapÅ™ení, což je sice nároÄné, ale jistÄ› z toho budete mít ve výsledku radost.

[Top]