Tizon

Určitě jde i vám o to, abyste měli co nejkvalitnější život. A co vám může v tomto ohledu jednoznačně prospět? Třeba i využití právě našeho webu.

Rubrika: Peníze

Lze dnes existovat bez bankovního účtu?


Jednou ze služeb, které využívá v podstatÄ› každý z nás, je bankovní úÄet. Není tedy divu, že se banky pÅ™edhání v tom, která nám nabídne ten nejlepší. Mnoho lidí si pak život bez nÄ›j již ani nedokáže pÅ™edstavit. A zdá se, že k tomu spÄ›je i naÅ¡e spoleÄnost, kdy úÄet bude muset mít každý ÄlovÄ›k. Když se na to tak podíváme, zjistíme, že tomu tak již v podstatÄ› je.

 

skuteÄné peníze se stávají minulostí

 

Tím prvním, na co se zaměříme, jsou nákupy. Zde, pravda, bankovní v naprosté většině nepotřebujeme, neboť většina internetových obchodů nabízí možnost koupě na dobírku a ty kamenné přijímají klasické peníze. Problémem mohou být některé samoobslužné pokladny, které přijímají pouze platební karty.

 

Mnohem horší je to vÅ¡ak s příjmy. JistÄ›, pokud pobíráme důchod, pak je to celkem jednoduché – donese nám jej listonoÅ¡. To ovÅ¡em vyžaduje, abychom byli v daný den doma, co může nÄ›kdy způsobovat problémy. PÅ™edevším pak u starých lidí, kteří musí Äasto do nemocnice.

 

lidé platí kartou Äím dál ÄastÄ›ji

 

Pokud jde o zamÄ›stnání, pak zde je situace mnohem horší. Naprostá vÄ›tÅ¡ina firem totiž chce výplatu zamÄ›stnancům posílat na úÄet. SamozÅ™ejmÄ› z jejich pohledu je to pochopitelné – je to rychlejší, pohodlnÄ›jší a také podstatnÄ› ménÄ› rizikové, neboÅ¥ ÄlovÄ›k vydávající výplaty u sebe nebude mít najednou velkou hotovost.

 

Co se týÄe běžných plateb, jako je nájemné, vodné a stoÄné Äi elektÅ™ina, pak zde máme samozÅ™ejmÄ› možnost platit klasicky složenou. Zde jsme ale znevýhodnÄ›ni, neboÅ¥ nejenže musíme na poÅ¡tu, ale zároveň také platíme poplatek za zpracování.

 

Je tedy jasné, že v souÄasné dobÄ› panuje snaha pÅ™ejít na spoleÄnost, kde není hotovost vůbec potÅ™eba a kde veÅ¡keré platby probíhají elektronicky. Tato doba je samozÅ™ejmÄ› jeÅ¡tÄ› velmi vzdálená, avÅ¡ak není pochyb o tom, že k ní směřujeme. Zatímco je tedy možné se v nÄ›kterých případech bez úÄtu v bance obejít, v budoucnosti tomu tak již nebude. A na to je dobré se pÅ™ipravit.

Podnikání je vždy risk

I kdyby nějaký obor podnikání vypadal sebenadějněji a majitel nějaké firmy měl zdánlivě ideální podmínky k dosahování dostatečných úspěchů, tedy mimo jiné i naprosto nezbytných zisků, nikdy není jisté, že tomu tak zaručeně bude. I v tom nejperspektivnějším oboru a skvěle vypadající firmě mohou někdy nastat problémy. A o ostatních oborech a firmách už ani nemluvě.

A co to znamená? Přece to, že i lidé, kteří se pouštějí do soukromého podnikání s rozmyslem a nadmíru zodpovědně, mohou narazit na něco, co už nezvládnou. A pokud nehodlají se svým byznysem skončit, měli by se postarat o žádoucí změny k lepšímu.

eura peníze

Jenže k záchraně chřadnoucího podnikání patří mimo jiné i finanční vklady do tohoto, investice. A ty jsou možné pochopitelně jedině tehdy, když na to má podnikatel peníze. Jenže ty právě provozovatel nějaké nevynášející firmy nemívá. A aby je sehnal, musí se ucházet o půjčku. Což o to, půjčka by se určitě našla. Ale dostane ji jenom ten, kdo nabídne i dostatečné záruky toho, že ji splatí. A takové záruky, jako jsou hodně vysoké příjmy nebo dokonalé registry dlužníků, nelze od podnikatelů ve složité životní situaci očekávat. A proto by tito měli určitě dobře zvážit, o kterou z půjček se budou ucházet.

peníze eura

Protože ne každá je jim dostupná jako nebankovní hypotéka, jako hypotéka bez registru Nebankovnihypoteky.net. A to proto, že jenom nebankovní hypotéky mohou získat lidé i v případě, že nemohou nabídnout víc než schopnost splácet a dání nemovitosti do zástavy. U nebankovních hypoték i jenom toto stačí, tady nemusí mít žadatel žádné další přednosti, aby měl šanci na úspěch. A jelikož podnikatelé často nemovitosti mají, mohou je zastavovat a půjčovat si za to klidně i velké peníze. Které jejich podnikání určitě prospějí. A když se podnikání stane opět výnosným, nebude jistě problém takovou půjčku splatit a dál normálně žít.

[Top]

Kde se půjčí skoro všem?

Je dobře známým faktem, že se lidé z civilizované části světa neobejdou bez peněz. A bez těch se neobejdou vlastně ani v podstatné části světa zaostalejšího, ba i přímo zaostalého. Už pomalu do všech koutů světa přece pronikl obchod, a kdo si chce něco koupit, musí pochopitelně mít peníze.

Takové peníze by se měly samozřejmě vydělávat. Každý by se měl přičinit a za to dostat takovou finanční odměnu, jaká mu zajistí adekvátní existenci. Ale zatímco se tak v některých případech děje, jindy je to horší. A těžko bychom našli početnější skupinu lidí, kteří nevědí, co to je nouze, protože nedostatek peněz nikdy nepoznali. Zato těch, kdo už se třeba i s vyslovenou bídou potýkali, je!

centy Evropské unie

A kdo takový nepříjemný nedostatek peněz úspěšně zvládl, zvládá a zřejmě i bude zvládat? Někdy pochopitelně i ten, kdo si v těžkých obdobích půjčuje na udržení si normálního životního standardu peníze. I půjčky mohou být prospěšné, když se peněz nedostává jenom po omezeně dlouhou dobu, po níž bude mít člověk zase takové příjmy, aby mohl kromě normálního živobytí platit i splátky půjčky.

Když někdo potřebuje půjčit, aby měl na to, na co nemá, může využít kdejakou nabídku půjčky. Žádný problém. Tedy žádný problém, pokud takovou půjčku dostane. Což není, jak se dobře ví, samozřejmost.

postava a euro

A když někoho s jeho žádostmi o půjčku odmítají snad všude, kam se tento jenom vrtne? Pak by měl dotyčný v případě, že vlastní nemovitý majetek, zkusit požádat o pomoc i nebankovní společnost. Existuje totiž přece i nebankovní hypotéka od takové nebankovní společnosti, na kterou se vyplatí vsadit. Toho, kdo se za ni zaručí právě nemovitostí, totiž nebude nikdo zatěžovat zbytečně náročným prověřováním a peníze se tu poskytnou všestranně optimálně. Tak, jak to právě potřebují ti, kdo se dostali do finanční tísně, kterou nezvládají.

[Top]