Tizon

Určitě jde i vám o to, abyste měli co nejkvalitnější život. A co vám může v tomto ohledu jednoznačně prospět? Třeba i využití právě našeho webu.

Motorka pro zábavu


Máte také rádi motorky? Protože v poslední dobÄ› jsou velice oblíbené. Ale abych se pÅ™iznala, tak mÄ› sice také motorky je docela hodnÄ› lákají, ale na druhou stranu mám zase veliký respekt z motorek, mám totiž z motorek docela velký strach. Já se vždycky obávám, že když já pojedu nÄ›kam na motorce, že se vybourán. SamozÅ™ejmÄ›, že také Äasto jezdím na kole. Mám sice automobil, ale radÄ›ji dávám pÅ™ednost kolu, hlavnÄ› když je pÄ›kné poÄasí a jízdu na kole to samozÅ™ejmÄ› vÅ¡e umožňuje. Baví mÄ› to a navíc si říkám, že alespoň dÄ›lám nÄ›co pro své tÄ›lo. Dříve jsem trpÄ›la opravdu velikou obezitou, kdy jsem mÄ›la dvacet sedm kilo nadváhy. NaÅ¡tÄ›stí jsem potom podstoupila operaci také dietní plán, takže se vÅ¡echno naÅ¡tÄ›stí zlepÅ¡ilo. Proto jsem zaÄala také radÄ›ji jezdit na kole, abych také mÄ›la nÄ›jaký pohyb.

Mám ráda adrenalin.

Nakonec to vÅ¡echno dopadlo tak, že jsem si pozdÄ›ji také pořídila elektrokolo a také elektrokoloběžku. A také jsem chtÄ›la motorku. Vždycky co mÄ›lo motor, tak mÄ› to lákalo. Už jako malá holka jsem také mÄ›la ráda takové robotické hraÄky, takže potom nebylo vůbec divu, že jsem si k dvacátým narozeninám přála nÄ›jakou motorku. Když jsem tohle Å™ekla svým rodiÄům, že bych si přála motorku, tak moji rodiÄe se úplnÄ› zhrozili. RodiÄe vůbec netuÅ¡ili, že já zrovna bych si přála motorku. prý přání motorky by spíše Äekali od mého bratra, který bude slavit tÅ™icetiny.

Moc ráda jezdím.

Jenže můj bratr k tÅ™icetinám chtÄ›l nový poÄítaÄ a mobilní telefon, takže si to nakonec koupil, protože od rodiÄů dostal také malé peníze k narozeninám. I já jsem dostala k dvacetinám také peníze, ale samozÅ™ejmÄ› na nÄ›jakou motorku to nestaÄilo. NestaÄilo to ani na nÄ›jakou starší motorku z bazaru. Abych se pÅ™iznala docela hodnÄ› mÄ› to zamrzelo, protože jsem se úplnÄ› těšila, že už ve dvaceti letech budu jezdit na motorce, i když jsem se bála, budu doufat, že tÅ™eba jednoho dne svůj strach pÅ™ekonám a z obyÄejného elektrokola také pÅ™esednu na nÄ›jaký lehký motocykl.