Tizon

Určitě jde i vám o to, abyste měli co nejkvalitnější život. A co vám může v tomto ohledu jednoznačně prospět? Třeba i využití právě našeho webu.

Rubrika: Moto

Motorka a žena


Mnoho lidí si myslí, že by žena nemÄ›la jezdit na motorce. Jsou pÅ™esvÄ›dÄeni o tom, že na motorce by mÄ›li jezdit pouze muži. NÄ›co takového ale není pravda. ProÄ? Protože motorka je stroj, který je na ženu příliÅ¡ silný. Mnoho lidí si ale neuvÄ›domuje, že existují i motorky, které rozhodnÄ› nejsou tak silné, jak se zdá, a tudíž jsou pro ženu, která je drobnÄ›jší, ideální. Mnohdy ani nezáleží na tom, jaká daná motorka je. VÅ¡echno je to o tom, jak umí daný ÄlovÄ›k jezdit, jestli zná vÅ¡e, co znát má, aby mohl jezdit apod. Není to kolikrát o tom, jaká je daná motorka, i když si to mnoho lidí myslí. To, že se žena rozhodne jezdit na motorce je jen její rozhodnutí a lidé v jejím okolí by ji v tom mÄ›li podpoÅ™it.

motorka a žena

Každý ÄlovÄ›k může mít nÄ›jaký koníÄek, a to vÄetnÄ› vás. Pro mnohé je ježdÄ›ní na motorce koníÄkem, na který se těší, jelikož díky tomu pÅ™ijdou na jiné myÅ¡lenky, což je mnohdy opravdu potÅ™eba. Když se žena rozhodne jezdit na motorce, nemÄ›li byste jí to vymlouvat. Věřte, že pokud by ženu nÄ›co takového nebavilo, pÅ™estala by jezdit. Je pochopitelné, že lidi z okolí mohou mít strach, že se dané ženÄ› nÄ›co stane. Stejné tomu je ale i v případÄ›, pokud na motorce jezdí muž. Když nÄ›kdo jezdí na motorce, je potÅ™eba, aby byl opatrný a je jedno, jestli se jedná o muže nebo ženu, protože jak muž, tak i žena mohou pÅ™ijít k úrazu.

žena na motorce

Jestliže se nÄ›kdo z vaÅ¡eho okolí rozhodne jezdit na motorce, nemÄ›li byste se snažit to danému ÄlovÄ›ku rozmluvit. Ve výsledku by se vám to stejnÄ› nepovedlo. Věřte, že pokud daného ÄlovÄ›ka nÄ›co takového nebude bavit, pak jezdit nebude. Je mnoho žen, které v dneÅ¡ní dobÄ› jezdí rády na motorce a velmi je to baví. Je vhodné, pokud má ÄlovÄ›k nÄ›co, co jej baví a co mu opravdu pomůže myslet na nÄ›co jiného. Nikdo by nikomu nemÄ›l zakazovat, co by daný ÄlovÄ›k mÄ›l a co by nemÄ›l dÄ›lat. Obavy o zdraví daného ÄlovÄ›ka jsou pochopitelné, ale vymlouvat nÄ›komu nÄ›co rozhodnÄ› není ideální.

Přeprava na krátké trasy

Úspora času i peněz

Je mnoho lidí, kteří bydlí třeba na vesnici několik kilometrů od většího města, kam jezdí za práci, do školy, na úřad nebo do obchodu. Většinou do něj sice jezdí veřejná doprava, ale ne vždy nám úplně spoje pasují a musíme na ně dlouho čekat. Proto bývá v rodině alespoň nějaké to auto. Potíž je však v tom, že takový automobil spotřebuje na sto kilometrů několik litrů paliva, má poměrně vysoké povinné ručení, údržbu, servis a další věci.

elektrické kolo

Proto můžeme uvažovat na kratší popojíždění třeba na kole, akorát zde je problém, že ne každému se chce šlapat. Proto je tu možnost elektrokola, s kterým si námahu výrazně usnadníme. Pomáhá nám totiž elektrický motor, který nalezneme buď u zadního kola nebo ve středu kola. Abychom se mohli svobodně kdekoliv pohybovat, tak jej napájí baterie. Nevýhodou je vyšší cena, hmotnost a omezená životnost akumulátoru. Proto někdo dá přednost kolu běžnému, na kterém si může více zasportovat.

Mopedy

Pokud jste příznivcem spalovacích motorů místo rozvíjející se elektrické technologie, tak si můžete pořídit moped, což je vlastně takové robustní kolo s vlastním pohonem. O dojezd se moc starat nemusíte, protože spotřeba je opravdu nízká, nádrž dost velká a v případě potřeby natankujete po cestě či máte benzín s sebou. Díky pedálům nikde nezůstane viset. Oproti motocyklu je lehčí, levnější, má jednodušší konstrukci a na takové to pohodové zajetí si třeba na nákup je to ideální varianta.

modrý moped

Nejčastěji jsou vybaveny benzínovým jednoválcem s objemem do 50 ccm a automatickou převodovkou, takže sice na závody to není, ale úsporná a nenáročná jízda je tímto zajištěna. Jistě si vzpomeneme, že dříve byly mopedy dost populární, ale dnes o něco právě kvůli elektrokolům ustoupily. Dnes jsou na trhu mopedy zahraniční výroby, a to mnohdy z Číny. Ovšem u řady z nich je kvalita zpracování slušná, takže se nemusíme bát.

[Top]

Motorka pro zábavu


Máte také rádi motorky? Protože v poslední dobÄ› jsou velice oblíbené. Ale abych se pÅ™iznala, tak mÄ› sice také motorky je docela hodnÄ› lákají, ale na druhou stranu mám zase veliký respekt z motorek, mám totiž z motorek docela velký strach. Já se vždycky obávám, že když já pojedu nÄ›kam na motorce, že se vybourán. SamozÅ™ejmÄ›, že také Äasto jezdím na kole. Mám sice automobil, ale radÄ›ji dávám pÅ™ednost kolu, hlavnÄ› když je pÄ›kné poÄasí a jízdu na kole to samozÅ™ejmÄ› vÅ¡e umožňuje. Baví mÄ› to a navíc si říkám, že alespoň dÄ›lám nÄ›co pro své tÄ›lo. Dříve jsem trpÄ›la opravdu velikou obezitou, kdy jsem mÄ›la dvacet sedm kilo nadváhy. NaÅ¡tÄ›stí jsem potom podstoupila operaci také dietní plán, takže se vÅ¡echno naÅ¡tÄ›stí zlepÅ¡ilo. Proto jsem zaÄala také radÄ›ji jezdit na kole, abych také mÄ›la nÄ›jaký pohyb.

Mám ráda adrenalin.

Nakonec to vÅ¡echno dopadlo tak, že jsem si pozdÄ›ji také pořídila elektrokolo a také elektrokoloběžku. A také jsem chtÄ›la motorku. Vždycky co mÄ›lo motor, tak mÄ› to lákalo. Už jako malá holka jsem také mÄ›la ráda takové robotické hraÄky, takže potom nebylo vůbec divu, že jsem si k dvacátým narozeninám přála nÄ›jakou motorku. Když jsem tohle Å™ekla svým rodiÄům, že bych si přála motorku, tak moji rodiÄe se úplnÄ› zhrozili. RodiÄe vůbec netuÅ¡ili, že já zrovna bych si přála motorku. prý přání motorky by spíše Äekali od mého bratra, který bude slavit tÅ™icetiny.

Moc ráda jezdím.

Jenže můj bratr k tÅ™icetinám chtÄ›l nový poÄítaÄ a mobilní telefon, takže si to nakonec koupil, protože od rodiÄů dostal také malé peníze k narozeninám. I já jsem dostala k dvacetinám také peníze, ale samozÅ™ejmÄ› na nÄ›jakou motorku to nestaÄilo. NestaÄilo to ani na nÄ›jakou starší motorku z bazaru. Abych se pÅ™iznala docela hodnÄ› mÄ› to zamrzelo, protože jsem se úplnÄ› těšila, že už ve dvaceti letech budu jezdit na motorce, i když jsem se bála, budu doufat, že tÅ™eba jednoho dne svůj strach pÅ™ekonám a z obyÄejného elektrokola také pÅ™esednu na nÄ›jaký lehký motocykl.

[Top]