Tizon

Určitě jde i vám o to, abyste měli co nejkvalitnější život. A co vám může v tomto ohledu jednoznačně prospět? Třeba i využití právě našeho webu.

Proč je u nového domova důležitá i jeho lokalita


StÄ›hování do nového domova je nÄ›co, co Äeká alespoň jednou za život v podstatÄ› každého z nás. Obvykle již jako mladí lidé „vylétneme z hnízda“ a odstÄ›hujeme se do vlastního. Problém ovÅ¡em nastává, pokud si máme toto bydlení vybrat. Obvykle totiž máme jasnou pÅ™edstavu, zda chceme bydlet v bytÄ› Äi rodinném domÄ›, i o tom, co nám naÅ¡e finance dovolí. AvÅ¡ak vÄ›cí, na kterou obvykle Äasto zapomínáme, je to, že žádné bydliÅ¡tÄ› není izolované od svého okolí. A s tím musíme také poÄítat.

 

řadové rodinné domky

 

Rozhodně se tedy vyplatí se předem rozmyslet, co konkrétně by nám v tomto ohledu vyhovovalo. Někteří lidé mají raději rušnější ulice, kde se neustále něco děje, jiná zase dávají přednost klidu a míru. To ovšem neznamená, že ve městě nalezneme ruch, a naopak na vesnici budeme mít klid. To je totiž stereotyp, který má v mnoha případech velmi daleko od pravdy.

 

Málokdo si to uvÄ›domuje, avÅ¡ak nezáleží ani tak na tom, jak daná ulice vypadá, jako spíše kdo ji obývá. Můžeme mít okolo domy takÅ™ka na spadnutí, avÅ¡ak jejich obyvatelé budou příjemní lidé, se kterými bude dobrá Å™eÄ a se kterými se velmi snadno dokonce i spřátelíme. A na druhou stranu, v ulici plné nových domů můžeme najít i lidi v podstatÄ› nepÅ™izpůsobivé, kteří své okolí v podstatÄ› neustále obtěžují, aÅ¥ už hlukem (to bývá nejÄastÄ›ji), nebo zápachem, ale i jinak.

 

typický panelák

 

Je vÅ¡ak pravdou, že první pohled nám může leccos napovÄ›dÄ›t. NemÄ›li bychom se zaměřovat ani tak na stav domů, jako spíše na stav veÅ™ejných prostor. Podíval bychom se mÄ›li na to, zda se na ulici nepovalují ve velkém množství odpadky, zda nejsou auta zaparkovaná pÅ™es nÄ›kolik míst tak, že je těžké projet, nebo na to, jak vypadá tÅ™eba místní dÄ›tské hÅ™iÅ¡tÄ› Äi nedaleké laviÄky. To vÅ¡e nám totiž může o naÅ¡ich spoluobyvatelích leccos napovÄ›dÄ›t.

 

Záleží tedy na tom, co vlastnÄ› chceme a co je pro nás žádoucí. A je dobré to vÅ¡e zahrnutou do požadavků, které si urÄíme pÅ™i hledání nového bydliÅ¡tÄ›. JistÄ›, celý proces se tím zhorší, avÅ¡ak na druhou stranu pak nebudeme v novém domovÄ› neÅ¡Å¥astní.